ANBI

Afdrukken

Sinds 1 januari 2017 heeft de heemkundekring de status van culturele ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient. Door deze ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor de heemkundekring zelf betekent het dat de vereniging geen schenkbelasting en erfbelasting hoeft te betalen, waardoor bijdragen voor 100% bij de heemkundekring terecht komen. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.